Přečerpávací zařízení Wilo Drainlift SANI je určené k přečerpávání odpadní vody s obsahem fekálií v případech, kdy ji není možné odvádět samospádem do kanalizace, nebo v případech odvodňování odolného proti zpětnému vzdutí, je-li odtokové místo pod hladinou zpětného vzdutí. Zařízení je kompaktní a okamžitě připravené k zapojení a uvedení do provozu.

Sběrná nádrž je vzduchotěsná i vodotěsná s šikmým nátokovým sběrným prostorem. Díky průhlednému víku a čistícímu otvoru na zpětné klapce jsou údržba a čištění snadné. Vysokou spolehlivost zajišťuje nerezavějící materiál z technických plastů a nerez oceli. Velkou předností zařízení je vysoký průtok, vysoký spínací objem, termická ochrana motoru a alarm. Úroveň hladiny v nádrži se měří analogovým výstupním signálem 4...20 mA.

Přečerpávací stanici automaticky řídí spínací přístroj Wilo-Control MS-L. V případě poruchy se zapne autonomní alarm. Poruchová hlášení jsou přenášena beznapěťovým kontaktem. Spínací přístroj umožňuje nastavit dobu doběhu. Napájen je 1,5m kabelem se zástrčkou.

Drainlift SANI-S je nejmenší a nejlehčí zařízení na přečerpávání odpadní vody dle EN 12050-1. Představuje tak skvělou volbu pro rodinné domky a dvojdomky. Snadno se přepravuje díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti.

 

Funkce

Odpadní voda je přiváděna potrubím do sběrné nádrže přečerpávací stanice. Jakmile dosáhne spínacího objemu, zapne se čerpadlo a vodu přečerpá do připojeného tlakového vedení. Po dosažení bodu vypnutí se čerpadlo opět vypne.

Při příliš vysoké úrovni hladiny se čerpadlo zapne a na stanici začne blikat výstražná LED kontrolka. Aktivuje se vnitřní zvukový alarm a výstup pro sběrné poruchové hlášení.

 

Vlastnosti

 • dopravní výška 11 m.
 • napájení 1~230 V
 • spínací stroj s autonomním alarmem a sběrným poruchovým hlášením
 • transparentní kryt nádrže
 • revizní otvor na zpětné klapce
 • termická kontrola motoru
 • analogové měření hladiny (4...20 mA)
 • objem 46 l
 • spínací objem 25 l
 • teplota čerpaného média 3...40 °C, max 65 °C na 5 minut
 • volitelné připojení Wilo SmartHome
 • spolehlivost a dlouhá životnost materiálů
 • snadná instalace
 • krytí stanice IP68
 • krytí spínacího stroje IP54

 

Obsah balení

 • přečerpávací stanice se spínacím přístrojem a přívodním kabelem se zástrčkou
 • přírubové hrdlo DN 80/100
 • těsnící manžeta pro přípojku výstlaku
 • těsnící manžeta pro odvzdušňovací přípojku
 • těsnící manžeta pro vypouštěcí přípojku
 • přítoková sada s výkružníkem a těsněním
 • upevňovací materiál
 • izolační rohož
 • 9 V akumulátor
 • návod

 

Není určené pro čerpání:

 • odpadní vody v objektech ležících nad hladinou zpětného vzdutí
 • sutin, popelu, odpadků, písku, skla, sádry, cementu, vápna, malty, vláknitých materiálů, textilií, papírových ručníků, vlhkých ubrousků a toletního papíru, plenek, kartonů, hrubého papíru, umělé pryskyřice, dehtu, kuchyňkého odpadu, tuků, olejů
 • odpadu z porážek, veterinární asanace, chovu zvířat
 • jedovatých, agresivních, korozivních médií
 • čistící, dezinfekční, mycí a prací prostředky v předávkovaném množství
 • prostředků s nadměrným pěněním
 • pitné vody

 

Upozornění

 • Čerpané médium v nádrži musí mít pH v hodnotách 5 až 12, ani nižší, ani vyšší
 • pokud bude čerpaná voda obsahovat tuky měl by se před stanici instalovat odlučovač tuků
 • je zakázáno čerpat snadno zápalná a výbušná média = hrozí nebezpečí smrtelného úrazu při výbuchu

  

  

Dopravní výška čerpadla 11 m
Maximální teplota 40 °C
Napájení čerpadla 400 VAC
Objem 46 l
Počet vstupů 1
Průtok čerpadla 28 m3/h
Rozměr 511x490x490
Hmotnost 36.50 kg
Záruka 24

Žádné hodnocení.

Napsat svou recenzi

WILO DrainLift SANI-S.11T/1 přečerpávač splašků, 400V, 2549901

WILO DrainLift SANI-S.11T/1 přečerpávač splašků, 400V, 2549901

Kompaktní automatické přečerpávací zařízení na splašky vody obsahující fekálie.

Napsat svou recenzi

související zboží